Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 12 žiakov 3. ročníka. Žiaci vypracovali vedomostný test,  ktorý sa týkal ochrany ľudských práv a slobôd. Na vypracovanie testu mali žiaci 45 minút. Testy vyhodnocovala Mgr. N. Mattová.

Výsledky

1.miesto: Dávid Firkaľ III.C – 28 bodov

               Radoslav Repko III.A – 28 bodov

3. miesto: Pascal Bratko III.A – 27 bodov

Výhercovia boli odmenení vecnými cenami. Blahoželáme.


Obrázok: Gerd Altmann from Pixabay