Počas tejto exkurzie, ktorá sa niesla vo svetle duchovnej obnovy sme boli pri hrobe tejto mladej „svätice“, kde sme si pod vedením duchovného otca Tomáša Tuptu vypočuli nielen Ankin príbeh, ale aj celý historický kontext vtedajšieho myslenia a diania prechádzajúceho frontu Červenej armády, uprostred ktorého sa udiala aj táto udalosť.

Nasledovala prednáška duchovného otca Pavla Hudáka v tzv. „Domčeku“ o opravdivom budovaní a kráse čistého vzťahu medzi mužom a ženou a ich deťmi na základe žitej viery a lásky k Bohu, čo môžeme považovať za hlavný odkaz života už bl. Anny Kolesárovej.

Svoju návštevu tohto miesta sme ukončili slávením sv. omše v miestnom kostolíku, kde sú aj uložené relikvie tejto mladej blahoslavenej dievčiny. A tak, ako nám počas celého výletu krásne svietilo slnko, tak verím, že skrze túto púť zasvietilo v srdciach mladých študentov aj túžba po viere, láske a budovaní opravdivých a čistých vzťahov.

Fotogaléria z akcie