Potom sa presunuli do budovy odborného výcviku školy, kde navštívili odbornú učebňu smart home inštalácií a učebňu, v ktorej sa žiaci učia navrhovať a realizovať domové inštalácie.

Poslednú časť exkurzie tvoril odborný výklad s ukážkami v učebni energetiky. Tu si mohli naši žiaci vyskúšať niektoré činnosti, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou práce energetika v teréne na elektrickom vedení.

Verím, že podobné exkurzie podporia rozhodnutie našich žiakov stať sa v budúcnosti kvalitnými odborníkmi v energetike. Touto cestou chcem poďakovať spoločnosti VSD a vedeniu SOŠ elektrotechnickej za umožnenie tejto odbornej exkurzie.

Exkurzia bola financovaná z prostriedkov Nadácie VSE.

nadaciaVSElogo

Fotografie z akcie