Čo ak by ťa školská knižnica „naučila“ byť výnimočným?

Tento rok sme na pôde školy privítali milovníčky kníh, aktivistky v oblasti čítania a rozširovania čitateľských zručností detí a mládeže, Mgr. Zuzanu Švecovú, pracovníčku Vihorlatskej mestskej knižnice, a Mgr. Alexandru Harvanovú, majiteľku kníhkupectva Na korze. Všetko sa to uskutočnilo podľa vopred určeného časového harmonogramu. Celá akcia bola určená pre žiakov 1. ročníka.

Na začiatku akcie pani učiteľka Mgr. Natália Mattová privítala hostí i žiakov v spoločenskej miestnosti a informovala všetkých o priebehu akcie.

Rozdelila žiakov na 3 pracovné skupiny. Každá skupina pracovala v určenej miestnosti presne stanovený čas a po absolvovaní aktivít sa presunula do ďalšej. Celkovo žiaci pracovali v 3 miestnostiach.

Celým podujatím rezonovala tohtoročná téma „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“.

V komornom prostredí našej malej školskej knižnice (ale i v ostatných učebniach) sa v tento deň rozoberali knihy rôznych žánrov a publikácií. Od komiksu až po knihy napísané staršou verziou spisovnej slovenčiny. Okrem obsahu kníh žiakov zaujala aj forma, keďže niektoré z nich boli napísané netradičným prevedením (písané odzadu).

Žiaci popustili uzdu fantázii a bolo zaujímavé pozorovať, ako sa popasovali so zadanými úlohami. Hlbší význam spočítal v hľadaní podobnosti vzťahu medzi postavami z príbehov a vzťahmi ľudí v skutočnom živote.

Mali taktiež možnosť simulovať marketingových poradcov, pretože mali vymyslieť názov knihy, na základe ktorého by si knihu kúpili a aj názov, na základe ktorého by si danú knihu rozhodne nekúpili.

Pozoruhodné príbehy postáv mladých hrdinov, ktoré by mohli svojím charakterom upútať a zdôrazniť hlavne ich výnimočnosť aj napriek tomu, že v mnohých prípadoch išlo o outsiderov.

Keďže tieto postavy boli vekovo blízke našim žiakom a vo svojich príhodách zažívali podobné útrapy svojho dospievajúceho života, mohli byť takýmto spôsobom pre nich vzorom a inšpiráciou.