Akcia "Buď aj ty Valentínom" prebiehala od 9. do 13. februára. V bloku A bola pri hlavnej nástenke umiestnená škatuľa, kde žiaci mohli vhadzovať svoje valentínske odkazy pre svoje tajné i netajné lásky, mohli byť s menom či anonymné. Počas týchto dni si ich môžete prečítať všetci na veľkej valentínskej nástenke v podobe srdca.

Akcia bola určená všetkým žiakom našej školy, preto veríme, že sme sa i takýmto spôsobom pobavili a hlavne stmelili náš školský kolektív...