Pod vedením skúsených lyžiarov – pedagógov Mgr. Štefana Tomčáka, Mgr. Michala Kulana a Ing. Andrey Biľovej si žiaci mali možnosť overiť svoje lyžiarske schopnosti. Okrem lyžovania sa venovali aj poznávaniu okolia a odniesli si množstvo zážitkov.

Fotografie z akcie