Zamestnanci

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odborného výcviku tvorí 49 ľudí. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Manažment školy má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.

 • Mgr. Lucia Alexovičová

  Mgr. Lucia Alexovičová

  vyučuje: slovenský jazyk a literatúra

  triedny učiteľ: II.A

 • Tomáš Barančik

  Tomáš Barančik

  vyučuje: odborné strojárske predmety

 • Ing. Juraj Biľanský

  Ing. Juraj Biľanský

  funkcia: výchovný poradca

  vyučuje: elektrotechnické predmety

 • Ing. Andrea Biľová

  Ing. Andrea Biľová

  vyučuje: strojárstvo

 • PhDr. Viktor Cerula

  PhDr. Viktor Cerula

  vyučuje: anglický jazyk, ruský jazyk

  triedny učiteľ: IV.C

 • Mgr. Andrea Drábová

  Mgr. Andrea Drábová

  funkcia: zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety

  vyučuje: nemecký jazyk, ruský jazyk

 • Mgr. Katarína Dravecká

  Mgr. Katarína Dravecká

  vyučuje: matematika, chémia

  triedny učiteľ: II.B

 • Mgr. Mária Džambová

  Mgr. Mária Džambová

  vyučuje: matematika, fyzika, informatika

  triedny učiteľ: I.B

 • Ing. Iveta Fedurčáková

  Ing. Iveta Fedurčáková

  vyučuje: chemické predmety

 • Ing. Radoslav Halgaš

  Ing. Radoslav Halgaš

  vyučuje: elektrotechnika

 • Mgr. Jana Harasimová

  Mgr. Jana Harasimová

  funkcia: zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety

  vyučuje: slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk

 • PaeDr., ThDr. Ondrej Chalachan, PhD.

  PaeDr., ThDr. Ondrej Chalachan, PhD.

  vyučuje: náboženstvo

 • Ing. Stanislav Ivanko

  Ing. Stanislav Ivanko

  vyučuje: chemické predmety

  krúžok: Chemická olympiáda – kat. E, F

 • Ing. Katarína Jakubová

  Ing. Katarína Jakubová

  vyučuje: ekonomické predmety, anglický jazyk

  triedny učiteľ: II.C

 • Ing. Róbert Juhás

  Ing. Róbert Juhás

  funkcia: riaditeľ školy

  vyučuje: elektrotechnické predmety

 • Ing. Štefan Juško, PhD.

  Ing. Štefan Juško, PhD.

  vyučuje: elektrotechnika

 • Ing. Mgr. Miroslav Kalanin

  Ing. Mgr. Miroslav Kalanin

  vyučuje: elektrotechnické predmety, náboženstvo

 • Ing. Ladislav Kostolník

  Ing. Ladislav Kostolník

  vyučuje: strojárske predmety

  triedny učiteľ: I.A

 • Ing. Martina Kotusová

  Ing. Martina Kotusová

  vyučuje: grafik digitálnych médií

 • Ing. Jozef Krídla

  Ing. Jozef Krídla

  vyučuje: elektrotechnické predmety

  triedny učiteľ: I.C

 • Ing. Miloš Krupa

  Ing. Miloš Krupa

  vyučuje: elektrotechnika

  triedny učiteľ: III.C

 • Mgr. Michal Kulan

  Mgr. Michal Kulan

  funkcia: hlavný majster odbornej výchovy

  vyučuje: odborný výcvik

 • Marián Lojan

  Marián Lojan

  vyučuje: strojárstvo

 • Marta Machová

  Marta Machová

  vyučuje: chémia

 • Mgr. Natália Mattová

  Mgr. Natália Mattová

  vyučuje: slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk

  triedny učiteľ: III.A

 • Mgr. Milan Mihaľov

  Mgr. Milan Mihaľov

  vyučuje: anglický jazyk

  triedny učiteľ: IV.B

 • Mgr. Martina Miklošová

  Mgr. Martina Miklošová

  vyučuje: anglický jazyk

 • Ing. Viktor Pažur

  Ing. Viktor Pažur

  vyučuje: strojárstvo, grafik digitálnych médií

  triedny učiteľ: IV.A

 • Stanislav Pizur

  Stanislav Pizur

  vyučuje: odborný výcvik

 • Mgr. Daniel Sivčo

  Mgr. Daniel Sivčo

  vyučuje: grafik digitálnych médií

 • Ing. Martin Sudzina

  Ing. Martin Sudzina

  funkcia: školský digitálny koordinátor

 • Mgr. Peter Svatuška

  Mgr. Peter Svatuška

  vyučuje: matematika, fyzika, informatika

 • Mgr. Štefan Tomčák

  Mgr. Štefan Tomčák

  vyučuje: telesná výchova, výchova k občianstvu

  triedny učiteľ: III.B

Kontakt

Stredná odborná škola technická Humenné
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

CUBS Kontaktne udaje

Telefón

Riaditeľ:
0905 335 223
Zástupca OP:
0911 191 230
Zástupca VP:
0948 840 510
Sekretariát:
0948 174 742
Vrátnica:
0911 083 685

Email

Škola:
Riaditeľ:
Zástupca OP a VP:
Výchovný poradca: