Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné
piatok 25. 6. 2021 ( rozvrh: 1 )

Chýbajúci
Vyučujúci:
Biľová (0..8), Cerula (0..8), Džambová (0..8), Holodová (0..8), Ivanko (0..8), Kotusová (0..8), Krídla (0..8), Mattová (0..8), Mihaľov (0..8), Mikitová (0..8), Miklošová (0..8), Pažur (0..8), Svatuška (0..5), Sudzina (0..8), Kulan (0..8)
Trieda:
I.Bg (0..8), I.Bpo (0..8), I.Cm (0..8), II.Ae (0..8), II.Al (0..8), III.A (0..8), III.B (0..8), III.Cm (0..8), III.Cpo (0..8), III.Dg (0..8), III.Dch (0..8), III.Ds (0..8), IV.A (0..8), IV.B (0..8), IV.Cg (0..8), IV.Cm (0..8), IV.Dch (0..8), IV.Ds (0..8)


Suplovanie
Trieda
Hodina
Chýbajúci
Predmet
Učebňa
Zastupujúci
Typ zastupovania
Poznámky
II.Bm
3
Miklošová
ANJ
A105
Jakubová
P, M
Miesto ANJ IV.Dch, IV.Ds (2. vh)
4
Miklošová
ANJ
A105
Jakubová
P, M
Miesto ANJ IV.Cm (3. vh)
II.Bm, II.Bpo
2
Svatuška
FYZ
Kolesár
P, M
Miesto FYZ IV.B (1. vh)
II.Bpo
4
Kotusová
TLB
Dravecká
N, M
Miesto MAT I.Bpo (1. vh)
II.Cch
3
Ivanko
APC
Fedurčáková
P, M
Miesto OVY IV.Dch (ut 2. vh)
5
Ivanko
TEC
Fedurčáková
P, M
Miesto ACH III.Dch (3. vh)
6
Ivanko
TEC
.....
po 5. domov
24.6.2021 11:31generované programom Zastupovanie 6 Redlu © RNDr.Červený   www.cerveny.sk