Na doplnenie školských vzdelávacích programov a motiváciu pre žiakov

Na konci  kalendárneho roka  2019 získali učitelia základných a stredných škôl prístup k unikátnemu súboru vyučovacích hodín s názvom  Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie.  Štyridsať plánov vyučovacích hodín pre  učiteľov rôznych predmetov na základných a stredných školách je  dostupných  na webovom sídle www.spotrebitelinfo.sk.  

Žiaci našej školy sa v rámci projektu Erasmus v termíne od 03.12.2019 do 21.12.2019 účastnia stáže vo firme Finidr, a.s. v Českom Tešíne.

POZÝVAME VÁS na ÚŽASNÝ FESTIVAL,

ako stvorený pre učiteľov s rodinami  i pre Vašich žiakov a ich rodičov. Hlavnou témou je komunikácia. Práve tá musí fungovať. Potom ide už všetko ľahšie. Aj školský rok. Milí učitelia, naštartujte sa, hneď po množstve písomností - rozsiahlej agende, ktorú ste museli zvládnuť v septembri. Milí rodičia, príďte stráviť deň so svojou rodinou.

Mužská časť zamestnancov, prichystala kolegyniam malé prekvapenie k Medzinárodnému dňu žien.