odborne stretnutie VDS intro

Dňa 10. mája 2019 spoločnosť VSD a.s., Košice pripravila už deviate stretnutie majstrov odborného výcviku a učiteľov silnoprúdových predmetov partnerských stredných škôl. Z našej školy sa stretnutia zúčastnili Ing. Viera Mikitová, Ing. Miloš Krupa, Ing. Ján Žinčák a Ing. Miroslav Kalanin.

V obci Uloža sme mohli vidieť budovanie vn siete, konkrétne uloženie elektrického stĺpu, jeho zabetónovanie a dosypanie zeminou.

Ďalšia časť programu bola spojená s ukážkou prevádzkovania sietí. Išlo konkrétne o sieť 22 kV v Tatranskej Lomnici a o 10 kilovoltovú sieť na Lomnickom Štíte.

V závere sme sa dozvedeli o histórií budovania lanoviek v Tatrách a o technických problémoch s tým súvisiacich.

Stretnutie prispelo k prehĺbeniu partnerskej spolupráce s medzi školami a VSD a medzi školami navzájom.

Fotogaléria z akcie

 • odborne_stretnutie_VDS-2019-01
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-02
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-03
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-04
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-05
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-06
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-07
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-08
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-09
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-10
 • odborne_stretnutie_VDS-2019-11