prakticke cvičenie elektrotechnikov intro

Dňa 5. júna 2018 sa uskutočnila exkurzia na Cvičnom poli VSD a.s., ktoré sa nachádza v priestoroch SOŠE v Poprade – Matejovciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci z tried II.C, II.A a pedagogický dozor – Ing. Mgr. Miroslav Kalanin a Mgr. Michal Kulan. Exkurzia bola spojená s ukážkami prác na vedení vn a nn a konala sa v rámci partnerskej spolupráce s VSD a.s., Košice.

Žiaci SOŠE pod vedením majstrov odborného výcviku ukázali našim žiakom prácu vo výškach, pri ktorej použili špeciálne náradie a výstroj – vysokonapäťové skúšačky, izolačné tyče, rebríky, laná, prilby, rukavice, atď. Naši žiaci videli, ako sa zaistí pracovisko na spomínaných vedeniach, uzemní vedenie pomocou skratovacích súprav, ako aj technologické postupy pre výstup po rebríku a prácu vo výškach. V odbornej učebni študenti predviedli svoju zručnosť pri ukážke väzov na izolátoroch vn a nn.

Exkurzia prispela k prehĺbeniu poznatkov z výuky silnoprúdu v elektrotechnických odboroch a k prepojeniu teórie s praxou. U niektorých žiakov to možno prebudí záujem o Practice program ponúkaný Východoslovenskou distribučnou a.s.

Fotogaléria z akcie

 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-01
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-02
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-03
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-04
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-05
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-07
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-08
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-09
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-10
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-11
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-12
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-13
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-14
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-15
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-16
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-17
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-18
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-19
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-20
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-21
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-22
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-23
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-24
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-25
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-26
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-27
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-28
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-29
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-30
 • prakticke_cvičenie_elektrotechnikov-31