Naši žiaci pod vedením Mgr. Tomčáka si zmerali sily so žiakmi Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Strednej zdravotníckej školy, Gymnázia sv. J. Zlatoústeho, Obchodnej akadémie Humenné, s ktorými vo finále prehrali na samostatné nájazdy 1:2.

Aj napriek tomu sa naša škola umiestnila na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!

Výsledky SOŠT:

SOŠT – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 1:0
SOŠT – SZŠ 3:2
SOŠT – Gymnázium sv. J. Zlatoústeho 2:1

Finále:

SOŠT – OA Humenné 1:1 s. n. 1:2