Finále sa uskutočnilo v Technicome, ulica Boženy Nemcovej 5 v Košiciach dňa 5.mája 2022. Našu školu reprezentovali 2 súťažné družstvá.

Družstvo s názvom Electricians v zložení Šimon Varichaj (trieda IV.Cm) a Matej Fabian (trieda III. Ae) súťažilo s projektom Automatizovaná linka na triedenie plastového odpadu. Družstvo pripravoval Ing. Miloš Krupa.

Družstvo s názvom LogDam v zložení Kristián Rada, Timotej Štempák a Samuel Horvát (všetci trieda III.Ae) súťažilo s projektom Odpadový managment. Družstvo pripravoval Ing. Jozef Krídla.

Celkovo vo finále zúčastnilo 10 tímov. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, čo konštatovala aj odborná porota. Myslím si, že naše súťažné družstvá boli dôstojnými konkurentmi ostatných súťažiacich. Hoci sa naše družstva neumiestnili na medailových miestach, patrí im poďakovanie.

Súčiastky na zhotovenie súťažných modelov boli zakúpené z finančného príspevku, ktorý škole poskytla Nadácia VSE.

nadaciaVSElogo


Fotografie z akcie