Účastníci Erasmu

V dňoch 29. – 31. marca 2022 v Brezne sa uskutočnilo celoštátne kolo 22. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, na ktorom sa prezentovalo 94 najlepších súťažiacich – víťazov krajských kôl v desiatich kategóriách – z celého Slovenska.

Našu školu na tomto podujatí ako víťaz krajského kola v kategórii Strojárstvo C reprezentoval Marko Malatín, žiak študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktorý v Strojárstve kategória C získal skvelé 1. miesto.

Touto cestou víťazovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúce umiestnenie a šírenie dobrého mena školy. Zároveň poďakovanie patrí aj pedagógovi – konzultantovi Ing. Ladislavovi Kostolníkovi.

Fotogaléria


  • Zenit_v_strojarstve-2022-01
  • Zenit_v_strojarstve-2022-02
  • Zenit_v_strojarstve-2022-03
  • Zenit_v_strojarstve-2022-04