Zenit 2018 intro

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl sa uskutočnilo 5.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom.

SOŠT postúpila na regionálne finálové kolo – okresy HE, SV, ML – ktoré sa uskutoční utorok, 12.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom.

Reprezentovali nás:

  • Lukáč Stanislav - IV.A
  • Gajdoš Branislav - II.C
  • Rada Kristián - I.Ae
  • Ištok Tadeáš - I.Al

Výsledky:

SOŠT – SOŠ Polytechnická 4:1

SOŠT – SOŠ služieb 4:0