Organizátorom a odborným garantom súťaže je Vihorlatské múzeum v Humennom. Suťažiaci sú rozdelení do 3 vekových skupín: autori do 16 rokov, autori do 21 rokov a autori nad 21 rokov.

Za našu školu boli do súťaže prhlásení:

  • Bianka Vasiľová (III.Cg) s prácou "Život v pretvárke"
  • Patrik Macejka (IV.Bg) so 4 prácami – "Fialový zázrak", "Jeseň života", "Krása" a "Život"

V skupine autorov do 21 rokov a kategórii farebná fotografia získala Bianka Vasiľová 1. miesto s prácou "Život v pretvárke".

Autorke gratulujeme a prajeme veľa tvorivých podnetov!

Bianka Vasiľová Život v pretvárke
Bianka Vasiľová - Život v pretvárke