Erasmus charta

Dňa 27. septembra 2019 sa žiaci I. C, II. D a III. D – odbor chemik operátor zúčastnili festivalu Európska noc výskumníkov v Košiciach, ktorý sa konal v priestoroch obchodného centra Optima.

Vysoké školy napr. TU v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, UK v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove a VÚ SAV prezentovali svoje činnosti formou stánkov a prednášok o zaujímavých témach.

Žiakov najviac zaujali stánky, ktoré prezentovali chémiu, biológiu a fyziku.

Fotogaléria z akcie

  • Noc_vyskumnikov_KE-2019-1
  • Noc_vyskumnikov_KE-2019-2
  • Noc_vyskumnikov_KE-2019-3
  • Noc_vyskumnikov_KE-2019-4
  • Noc_vyskumnikov_KE-2019-5
  • Noc_vyskumnikov_KE-2019-6