Kalendár udalostí

Svetový deň telekomunikácii

Svetový deň telekomunikácií (World Telecommunication Day) sa oslavuje od roku 1969 ako pripomenutie podpisu prvej Medzinárodnej telegrafickej konvencie a založenie Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU). Zmyslom tohto dňa je upriamenie verejnej pozornosti na používanie internetu, informačných a telekomunikačných technológií. Heslom tohtoročného dňa je ochrana detí v počítačovom priestore.